top of page
  • Instagram - Gri Çember

YKS Sınav Koçluğu

omr-3723125_1920.jpg

   Türkiye’de lise öğrencileri açısından şüphesiz en önemli dönüm noktalarından biri, “Üniversite Sınavına Hazırlık” sürecidir. Her yıl iki milyonun üzerinde öğrenci bu sınava girmektedir. Ancak öğrencilerimiz, YKS hazırlık sürecini nasıl yönetecekleri ile ilgili bir takım problemlerle karşılaşmaktadırlar. Bu süreçte sıklıkla karşılaşılan sorulardan bazıları hangi derse öncelik vermeliyim, hangi dersten kaç soru çözmeliyim, acaba bu derste konuları yetiştirebilecek miyim, motivasyonum düşüyor ne yapmalıyım, TYT ve AYT konularını birlikte mi çalışmalıyım, sınavlarda stresi nasıl yöneteceğim vb. soruları içermektedir.

Beta Akademi YKS hazırlık sürecinde olan öğrencilere “kişiye özel” YKS Sınav Koçluğu ve Planlama Koçluğu hizmeti sunmaktadır. Çünkü her öğrencinin bilgi düzeyi farklılık arz etmektedir. Bu hizmet kapsamında öncelikle öğrencinin mevcut durumu tespit edilir. Farklı bilimsel testler uygulanarak çalışma davranışını değerlendirme ölçeği belirlenir. Derslere göre öğrencinin eksik konuları saptanır. Sonrasında öğrencinin seviyesine göre uygun kaynaklar tespit edilir. Öğrenci ile birlikte öncelikle sınava kadar geçecek süreçte aylara göre planlama yapılır. Burada amaç hangi ayda hangi derste hangi konunun bitirilmesi hedeflendiğinin belirlenmesidir. Bu noktadan hareketle, öğrencinin hedefleri doğrultusunda günlük, haftalık ve aylık çalışma planı hazırlanır. Her hafta düzenli olarak öğrencinin hedeflerinde sapma olup olmadığı takip edilir. Planlarda sapma olması halinde sapmanın nedeni belirlenir ve program revize edilir. Öğrencinin haftalık çözmüş olduğu testler takip edilir. Çözülen sorulara göre öğrencinin konu eksiğinin giderilmesi sağlanır. Öğrencinin çözmüş olduğu veya girmiş olduğu denemelerdeki sorular bire bir incelenerek durum tespiti yapılır. Çözülen denemelerde öğrencinin hazırlanan planın hangi aşamasında olduğu incelenir ve duruma göre yol haritası çizilir. Bu süreçte öğrencinin motivasyonunun arttırılması sağlanır. Ay ve dönem sonlarında öğrencinin durumundaki değişiklik birlikte değerlendirilir.

bottom of page