top of page
 • Instagram - Gri Çember

Psikometrik Testler ve Ölçekler

artificial-intelligence-3382507_1920.jpg

    Beta Akademi bünyesinde aile danışmanımız tarafından aşağıdaki testler uygulanmaktadır;

    DİKKAT TESTLERİ

 • D2 Dikkat Testi

 • Burdon Dikkat Testi

 • Frankfurter Dikkat Testi


   GELİŞİM VE ZEKA TESTLERİ

 • Ankara Gelişim Envanteri

 • Gessel Gelişim Figürleri Testi

 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 • Frostig Gelişimsel- Görsel Algı Testi

 • Benton Görsel Bellek Testi

 • Porteus Labirentleri Testi

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

 • Beier Cümle Tamamlama Testi

 • Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

 • Bir İnsan Çiz Testi

 • Kimdir Bu

 • Kime Öğren Ben Neyim

 • Otobiyografi

 • Çoklu Zeka Envanteri

    KARİYER VE İLGİ TESTLERİ

 

 • Edwards Kişisel Tercih Envanteri

 • Holland Mesleki Yönelim Testi

 • KDE Kendini Değerlendirme Envanteri

 • Kuder İlgi Envanteri

 • Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri

 • Mesleki Olgunluk Ölçeği

 • Mesleki Yönelim Belirleme Envanteri

 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

    DİĞER TESTLER

 

 • Çocukların Duygularını Değerlendirme Ölçeği

 • Başarısızlık Nedenleri Anketi

 • Conners Sınıf Öğretmeni Değerlendirme Ölçeği

 • Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Envanteri

 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği

 • Öğrenme Stilleri Envanteri

 • Sınav Kaygısı Ölçeği

 • Sosyometri

bottom of page