top of page
 • Instagram - Gri Çember

Öğrenci Koçluğu

girl-3718526_1920.jpg

   BETA Akademi’nin sunmuş olduğu hizmetlerin başında öğrenci koçluğu ve danışmanlığı hizmeti gelmektedir. Bu hizmetler ALES, DGS, KPSS, YDS, KPDS, DUS, TUS vb. sınavlarını içermektedir. Özellikle 11-24 yaş arası gençler için ders çalışma alışkanlıklarına ve ders takibi yapılmasına yönelik bir programdır. Öncelikli olarak öğrencinin mevcut durumu "Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği" yaklaşımıyla analiz edilir. Öğrencinin eksik konuları saptanır. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları kapsamında bir planlama yapılır. Öğrencinin ilgi ve değerleri kapsamında bir hedef belirlenir. Öğrencinin motivasyonunu arttırılması sağlanır. Öğrencinin seviyesine göre uygun kaynaklar tespit edilir. Öğrenciye uygun günlük, haftalık ve aylık çalışma planı hazırlanır ve planın takibi sağlanır. Ay ve dönem sonlarında öğrencinin durumu raporlanır. Bu raporlar kapsamında aileler, öğrencinin gelişimi ile ilgili bilgilendirilir.

   Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı hizmeti öğrencinin planlama, ödev takibi ve sınav koçluğunun yanında aşağıdaki alanları da içermektedir.
 

 • Değerler analizi

 • Bireyin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme (swot analizi)

 • Beyin antrenörlüğü

 • Duygusal zeka çalışmaları

 • Kariyer belirleme envanterleri

 • Sınav kaygısı

 • Dikkat dağınıklığı

 • Zaman yönetimi

 • Stres yönetimi

 • Motivasyon

 • Etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri

 • Öğrenme stillerini keşfetme

 • Zeka tiplerini keşfetme

 • Aile ve akranlarla iletişim

 • Akran baskısı

 • Teknoloji bağımlılığı

 • Kimlik oluşumu

 • Özgüven ve özsaygı kazanma

bottom of page