top of page
  • Instagram - Gri Çember
Beta_Akademi.png

Biz Kimiz?

  Beta Akademi, alanında hem yurt içi hem de yurt dışında birçok uluslararası eğitim almış, uzman eğitmen ve akademisyen kadrosuyla eğitim, kariyer ve aile alanlarında koçluk ve danışmanlık hizmetleri veren bir gelişim akademisidir.

  Herkesin kendisine özgü bir potansiyel ile dünyaya geldiğine inanmaktayız. “Potansiyelini Harekete Geçir” sloganıyla misyonumuz bireylerin potansiyellerini ve değerlerini keşfetmelerini ve bu doğrultuda harekete geçirmelerini sağlamaktır.

Yapılan bilimsel çalışmalar ruhsal, fiziksel ve zihinsel potansiyellerinin farkında olan ve bu potansiyellerini değerleri doğrultusunda maksimum düzeyde kullanan bireylerin, kendi öz bilinçlerinin artmasıyla mutluluk düzeylerinin de artacağını göstermektedir. Vizyonumuz; potansiyelinin ve değerlerinin farkında olan ve değerleri doğrultusunda potansiyellerini kullanarak eğitim, kariyer ve aile hayatlarını şekillendiren mutlu bireyler, mutlu bireylerden oluşan mutlu aileler ve bunun sonucunda mutlu ve erdemli toplumların inşa olmasına katkıda bulunmaktır.

Neden Biz?

  Bilginin egemen olduğu 4.0 endüstri toplumlarında nitelikli insan gücünün ve bunun yanı sıra robot gücünün artmasıyla rekabetin oldukça yoğun olduğu görülmektedir. Herkesin rahatlıkla bilgiye ulaştığı bu endüstri 4.0 çağının rekabet ortamında artık yetkinlikler yarışmaktadır. Bu tarz teknolojik ve sosyal gelişmeler, beraberinde kişisel değişim ve uyum şartlarının yaşanmasını ve değişimi takip etmeyi zorunlu kılmaktadır. Böyle bir atmosferde bizlerden farklı bir dünyada gelen gençlerimiz çağın gelişme ve değişmelerine ayak uydurabilmek amacıyla;  ilgilerinin, potansiyellerinin, yeteneklerinin ve değerlerinin farkında olarak başarılı ve üretken bir gelecek inşa edebilmeleri oldukça önem arz etmektedir.

  Beta Akademi olarak alanında hem yurt içi hem yurt dışı birçok uluslararası eğitim almış uzman ve akademisyen kadrosuyla gençlerin geleceklerini inşa ederken yolculuklarında profesyonel ve kapsamlı bir rehberlik süreci sağlamaktayız. Hedefimiz klasik anlamda çeşitli sınav ve akademik başarı odaklı bir takip süreci yerine, çocukların özellikle ergenlik gibi fiziksel, ruhsal ve zihinsel değişim ve dönüşümlerin yaşandığı süreçte onların sağlıklı ve otonom bir özellik kazanmış bir kişilik yapısı içerisinde geleceklerini inşa etmelerine yardımcı olmaktır. Yine bu süreçte sağlıklı bir ergenlik gelişimin yaşanabilmesi amacıyla içinde bulunulan aile atmosferinin de sağlıklı olabilmesi gerekmektedir. Bu noktada bilimsel yöntemlere uygun bir şekilde hem gençlerimize hem de ailelerimize uzman kadromuz tarafından verilen koçluk ve danışmanlık hizmetlerimiz ile destek olmaktayız.

bottom of page